Amsterdammers, Maak je stad!

 

Innovative content voor een vernieuwend subsidie traject op sociale innovatie binnen de metropool regio Amsterdam. 

 
 

Voor de gemeente Amsterdam werd het project: Amsterdammers, Maak je stad! uitgevoerd door een groep jonge professionals van verschillende organisaties zoals Pakhuis de Zwijger, Kennisland & Waag society. Samen met Dirk van den Heuvel vormde ik onderdeel van het team verantwoordelijk voor documentatie en video content.

 
 

De icapital award

Amsterdam was in 2016 en 2017 de meest innovatieve stad van Europa. In een wedstrijd, georganiseerd door de Europese Commissie, versloeg Amsterdam steden als Parijs, Wenen en Turijn. Volgens de jury loopt Amsterdam voorop met slimme, sociale en creatieve oplossingen voor een beter leven in de stad. Naast de eer kreeg Amsterdam een geldprijs. En die prijs is voor alle Amsterdammers omdat zij samen de stad maken.

The Amsterdam Approach - iCapital partner interview serie

 

Eindfilm Amsterdammers, Maak je stad!

Amsterdammers, Maak je Stad!

Met dit traject ondersteunt de stad stadmakers, actieve burgers en sociaal ondernemers bij hun initiatieven om de stad voor iedereen leefbaar te maken en te houden. Concreet betekent dit dat 37 innovatieve praktijken, burgerinitiatieven en ondernemingen begeleiding kregen door middel van een ontwikkeltraject en inclusief financiële ondersteuning.

 
 

Innovative content

Het concept. Smartphones van de deelnemers inzetten om een authentiek beeld neer te zetten van hun initiatief + vragen en stellingen voorgelegd tijdens de sessies. Daardoor in 4 sessies een beeld krijgen van de ontwikkeling van een initiatief. 

Om dit concept samen met de deelnemers in beeld te brengen en de kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen hebben we een toolkit ontwikkeld. Een mobile studio en diverse props om de video content een duidelijke stijl te geven die aansluit bij de totale identiteit.

 
Video Toolkit voor de stadmakers

Video Toolkit voor de stadmakers

Mobile studio setup. 

Mobile studio setup. 

 
 

De initiativen stellen zich voor

Alle initiatieven zijn in de eerste weken op de stoel gezet en hebben elkaar geïnterviewd om zich zo aan de kijker voor te stellen. Dit is gecombineerd met zelf opgenomen materiaal aan de hand van door ons gegeven opdrachten.

 

vanPlestik & Mon€yschool

School Makandra & Bokschool Bijlmerbajes

 

Voorbeelden van door initatieven gemaakte content

 
 

Individuele projectfilms

Ieder initatief is 4 keer in de mobile studio geweest en heeft vier maal eigen materiaal ingestuurd. Aan het einde van het ontwikkeltraject kon daarmee voor ieder initatief een eigen film gecreeerd worden.

 

Mama Louise

Yalp - Interactieve voetbal competitie

Young Amsterdam

Boksschool Bijlmerbajes

 

Totale scope project

  • ontwikkeling video toolkit en studio

  • 17 introductie films

  • 8 update films

  • 25 individuele eindfilms

  • 1 eindfilm Amsterdammers, Maak je stad

  • 1 iCapital film

  • 8 iCapital partner interview films

 

Opdrachtgevers

logobalken.png
logobalk_2_720.png